Không ngừng đổi mới sự hài lòng của bạn

Số điện thoại: 028 62838158 Zalo: 0909282755 Email: salesduonganh@gmail.com

 
» Chính sách » Giá trị cốt lõi & sứ mệnh

Quyền riêng tư của bạn là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin Doanh nghiệp của bạn với bất cứ ai ngoại trừ việc tuân theo pháp luật, phát triển sản phẩm của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền lợi của mình.

Dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi trong đó kết hợp các mục tiêu.

Nếu bạn có thắc mắc về việc xóa hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn xin vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Hotline: 028 62838158 Zalo: 0909282755