Không ngừng đổi mới sự hài lòng của bạn

Phone: 0862 838 158 Email: contact@duonganh.com.vn

 
» Policy » Chính sách chất lượng

Chúng tôi không chia sẻ thông tin Doanh nghiệp của bạn với bất cứ ai ngoại trừ việc tuân theo pháp luật, phát triển sản phẩm của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền lợi của mình.

Dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi trong đó kết hợp các mục tiêu.

Nếu bạn có thắc mắc về việc xóa hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn xin vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Hotline: 0862 838 158